SelstadDypvannsboring med ROV-teknologi i fortøyning av oppdrettsanlegg

Dypvannsboring med ROV-teknologi i fortøyning av oppdrettsanlegg

Fordelene med fjellbolter i montering av oppdrettsanlegg er mange; anlegget får en 100% solid festeposisjon når det er fastmontert i havbunnen, metoden setter maks fokus på HMS og beslaglegger mindre areal rundt anlegget.

Fortøyning av anlegg med fjellbolter gir mange fordeler:

  • Anlegget får en 100% solid festeposisjon med bolter som er fastmontert i havbunnen.
  • Når anlegget er boret fast gir det økt sikkerhet i uvær.
  • ROV-metoden setter helse, miljø og sikkerhet først; man unngår risikoen som er der ved dykking.
  • Det er en stabil festemetode; du unngår mulig drabbing av anker ved utsett.
  • Metoden åpner for dypvannsboring på inntil 250 meters dyp.
  • Metoden beslaglegger mindre areal og tar dermed mindre plass i fjorden.
  • Det er enkelt å bytte fra anker til bolt.
  • Utstyret som benyttes er effektivt, kraftig og stabilt.
  • Også horisontalboring er et alternativ for lokaliteter ved loddrette fjellsider.
  • Metoden tar hensyn til miljøet; ved opprydning av anlegget kan alt tilført utstyr fjernes ved hjelp av ROVen.

 

Nordsjøteknologi i havbruk

Teknologien som brukes i dypvannsboringen er subsea-teknologi som blir brukt innen olje- og offshorevirksomhet. ROVen kan bore veldig dypt; ned til 250 m og i både loddrette fjellsider og vannrett havbunn. Metoden og utstyret er driftssikkert og åpner dermed for utlegg av nye anlegg på en sikker måte, og er sertifisert etter NS-EN9415 og patentert av NorClean.

 

Undervannsrobot og dypvannsboring

ROV-teknologien maksimerer sikkerheten ved at det bores i havbunnen, fjellbolter støpes og kjetting installeres slik at anlegget står helt fast. Operasjonen gjennomføres av en stor hydraulisk arbeids-ROV; en fjernstyrt undervannsrobot med en påmontert boreenhet.

 

Kontakt oss i dag

Kontakt oss for mer informasjon eller for en uforpliktende prat om dypvannsboring:
Tlf 57 85 25 00
Eller send oss en email og vi tar kontakt med deg.
havbruk@selstad.no