SelstadAbout usDep. Ålesund

Dep. Ålesund

I Ålesund har vi en avdeling for trål hvor vi tilbyr montering og reparasjon på vårt trålverksted. Vi lagrer snurpenot og kan utføre snurpenotreparasjoner. Her har vi gear og wire, og et lager hvor vi fører tauprodukter, wire, kjetting, notlin, tråldeler og jernvarer. Vi tar også imot flåter og sikkerhetsutstyr som må kontrolleres, og videresender dem til vår flåtestasjon i Måløy for nødvendig service.