SelstadKombiner luseskjørt og Strømmenrør for bedre vannmiljø og tilvekst

Kombiner luseskjørt og Strømmenrør for bedre vannmiljø og tilvekst

Ved å kombinere luseskjørt med Strømmenrøret, får du en løsning mot lakselusen som reduserer behov for lusebehandlinger, forbedrer vannmiljøet og styrker fiskevelferd.

Kontrollerte vekstforhold
Mens luseskjørtet skjermer fisken for lus, bidrar Strømmenrøret til å bedre vekstmiljøet for fisken gjennom kontinuerlig tilføring av nytt vann fra ønsket dybde. På denne måten optimaliseres fiskevelferden, og du får kontrollerte vekstforhold i merden.

Økt lønnsomhet
Lønnsomhetsaspektet i løsningen med luseskjørt og Strømmenrør innebærer at den kan redusere antall lusebehandlinger og minske risikoen for sykdom i merden. Forbedring av oksygennivået vil bidra til at fiskevelferden styrkes og fisken spiser mer, noe som igjen forbedrer tilveksten på fisken.

testing  Luseskjørt bilde

Forsøk indikerer høyere tilvekst og lavere dødelighet
I et fullskala pilotforsøk gjennomført av FHF, ble laks fôret frem til uttak ved bruk av Strømmenrør og Selstad-luseskjørt uten behandlinger mot lakselus. Allerede under startfôring observerte man at laksen oppholdt seg høyere i merdene, og man kunne se laksen og det ble enklere å fôre. Tilveksten var derfor høyere og dødeligheten i merder med Strømmenrør var nesten halvert i forhold til kontrollmerdene de første 6 månedene.

Det var også færre registreringer av kritisk lavt oksygennivå i merder med Strømmenrør. Dette er forklart med høy kapasitet på vannutskifting i kombinasjon med automatisert styringssystem. Det ble også observert at merder med Strømmenrøret har klarere vann. Her ble det dokumentert at røret er driftssikkert med solide komponenter gjennom kontinuerlig drift i et helt utsett. Et automatisert styringssystem gir høy beredskap og trygghet for oppdretter.

For mer informasjon om prosjektet se prosjektrapport her.

luseskjort

Service og vedlikehold
Luseskjørt og Strømmenrør er en løsning som leveres av Selstad og Fjord Miljø, og service, lagring og vedlikehold gjennomføres av selskapene ved alle Selstad-anlegg langs den norske kysten.

Fordeler med Selstad-luseskjørt og Strømmenrør

  • Reduserer behov for lusebehandlinger
  • Forbedrer vannmiljø
  • Økt tilvekst
  • Styrker fiskevelferden for laks og rensefisk
  • Høy beredskap
  • God økonomisk effekt
  • Automatisert styringssystem med alarmfunksjon gir høy beredskap og trygghet

Kontakt oss
Kontakt oss for mer informasjon eller for en uforpliktende prat om luseskjørt og Strømmenrør:

Tlf. 57 85 25 00
Eller send en email til havbruk@selstad.no og vi tar kontakt med deg.

20190408_161512-579x1030

Om selskapene

Fjord Miljø er et selskap med spisskompetanse innen utstyr for pumping av vann- og vannmiljø i flytende akvakulturanlegg med tilhørende automasjon.

Selstad leverer utstyr, service og kompetanse til havbaserte næringer, og har over 40 års erfaring med leveranser til akvakultur.