SelstadKontakt ossAvd. LNT

Avd. LNT

SELSTAD AS AVD. LNT
Gunnar bergs vei 26
PB 15
8301 Svolvær
SENTRALBORD
T: 76 07 14 99
F: 76 07 20 82

Fiskeredskap

KENNET LYSTER
Avdelingsleder
T: +47 913 81 701
E: kennet@selstad.no

Oppdrettsutstyr

STEINAR HANSEN
Salg
T: +47 915 99 908
E: steinar@selstad.no
TORSTEIN SOLBERG
Formann oppdrett
T: +47 926 59 319
E: torstein@selstad.no