SelstadLedige stillinger i Solund

Ledige stillinger i Solund

Vår avdeling for salg av utstyr og service til oppdrettsnæringen i Solund er stadig i utvikling, og vi søker derfor etter flere medarbeidere.

Assisterende driftsleder, Solund

Vi søker etter assisterende driftsleder som vil bistå med driften av avdelingen, i tett samarbeid med driftsleder. Stillingen vil innebære enkelte administrative oppgaver, men hoveddelen av jobben vil være knyttet til produksjon. Det er ønskelig at søkere har erfaring fra tilsvarende stillinger, samt bruk av dataverktøy. Opplæring vil bli gitt i både produksjon og i datasystem som benyttes av selskapet.

Produksjonsmedarbeidere, Solund

Vi søker dyktige medarbeidere til vår serviceavdeling i Solund. Stillingen vil innebære kontroll og reparasjon av oppdrettsnøter. Våre medarbeidere vil få varierte arbeidsoppgaver som også vil omfatte drift av renseanlegg og impregneringsanlegg. Opplæring vil bli gitt ved hovedkontoret i Måløy. Stillingene vil omfatte kjøring av truck og tårn. Sertifikat på dette vil være en fordel, men ikke påkrevd.

Ved spørsmål om stillingene kontakt Svein Jardar Utvær på telefon 417 39 895.

Søknadsfrist: 15. mars

Skriftlig søknad sendes til: kristian.reed@selstad.no eller Selstad AS, PB 163, 6701 Måløy

Selstad er en internasjonal leverandør av utstyr og kompetanse til det maritime markedet, og opererer fra elleve forskjellige lokasjoner med hovedkontor i Måløy. Vår spisskompetanse ligger innen oppdrettsutstyr og fiskeredskaper, men vi leverer også tau og utstyr til sikkerhet, industri og offshorevirksomhet.