SelstadOm ossAvd. LNT

Avd. LNT

Avdeling LNT i Svolvær er en servicestasjon for både fiskeredskap og oppdrettsutstyr. Her har du mulighet for å få beregnet nye anlegg og flåter, og få sertifisert oppdrettsposer. Vi leverer nye oppdrettsposer, og tilbyr i tillegg service som vasking, desinfisering, reparasjon av oppdrettsposer og luseskjørt, og impregnering av poser. Det er også mulighet for å få lagret oppdrettsposer under tak.

 

Avdeling LNT leverer mye forskjellig fiskeutstyr til fiskerinæringen. Fra avdelingen kan du blant annet få levert snurrevadnøter, snurpenøter, Durapurse snurpeliner, snurrevadtau, annet tauverk og diverse jernvarer. I våre produksjons- og servicelokaler har vi flere baner til vedlikehold og reparasjoner. Vi kan dessuten tilby deg innendørs lagring av snurrevadnøter dersom dette skulle være ønskelig, og vi stiller også til disposisjon notbinger for lagring av snurpenøter.

 

Vi tar imot flåter og sikkerhetsutstyr som må kontrolleres, og videresender dem til vår flåtestasjon i Måløy for service.