SelstadOm ossAvd. Solund

Avd. Solund

I Solund har vi en fullverdig servicestasjon for oppdrettsnæringen. Dersom du har behov for å få lagret nøter, er vi også behjelpelige med dette, og nøtene kan lagres under tak om ønskelig. Ved lageret finner du blant annet Selstadtau og diverse jernvarer. Vi tar også imot flåter og sikkerhetsutstyr som må kontrolleres, og videresender dem til vår flåtestasjon i Måløy for service.

Bøting av not


SELSTAD AS AVD. SOLUND
6927 Ytrøygrend
SENTRALBORD
T: 57 78 78 00
F: 57 78 78 01
SVEIN JARDAR UTVÆR
Salg
T: +47 417 39 895
E: ytroy@selstad.no