SelstadOm ossSelstad Nordtrawl AS

Selstad Nordtrawl AS

Selstad Nordtrawl er vår avdeling i Skagen, Danmark, hvor vi tilbyr produksjon og reparasjon av trål og not. Her har vi også et lager hvor vi fører tauprodukter, wire, kjetting, notlin, tråldeler og jernvarer.