SelstadOm ossSelstad Sotra AS

Selstad Sotra AS

Her er en serviceavdeling for kyst- og havflåten hvor det er mulighet for lagring, service og reparasjon av snurpenot. Vi er også spesialisert på nett til golf driving range på golfbaner og fører lager på nett, tau og tilhørende produkter. I tillegg tar vi imot flåter og sikkerhetsutstyr som må kontrolleres, og videresender dem til vår flåtestasjon i Måløy for service.