Bunntrål

Selstad leverer alt av utstyr til bunntrål; trålwire, dører, sviper, gear, sorteringsrister, jernvarer, med mer. Våre avdelinger som driver mest med bunntrål er Måløy, Ålesund og Tromsø.

Bunntrål i testtank

De siste tiårene har Selstad GR-trål vært en av de mest brukte trålene i våre farvann, og med stadig videreutvikling av design og materialer var de siste modellene GR-400, GR-444 og GR-520 velrenommerte.

 

Videre har vi i samarbeid med Garware Wall Rope i India utviklet Streamline nett. Streamline gir mindre tauemotstand med sin gode slitestyrke og tynnere tråd, og har ført oss frem til dagens Streamline trål. Denne produserer vi i mange forskjellige størrelser; Streamline 470, 536 og 630 står sterkt blant våre suksesstråler, og nå også Streamline 810 som gir mer høyde for bedre fangst av blant annet hyse og sei.


Thyborøn tråldører