Ringnot

Fiskeriene er i stadig utvikling og vi har jevnlig kontakt med våre kunder da informasjon fra dem gjør at vi kan tilby et kvalitetsprodukt bygget på generasjoners erfaring, samtidig som nye ideer og forbedringer i fellesskap blir utforsket.

Ringnot på kysten

Ny ringnot

Selstad leverer alt av utstyr til snurpenot; snurpeline, forline, snurperinger og annen jernvare. Avdelinger for ringnot finner du i Måløy, Ålesund, Svolvær og på Sotra. Vi har fagfolk på alle våre avdelinger, og tilbyr reparasjoner, utskiftinger og vedlikehold.

 

Selstad har sterkt fokus på innovasjon og kvalitet. Vi har et tett samarbeid med Garware LTD, som gir unike muligheter til å teste og videreutvikle alt tilfang innenfor ringnot. Dette, kombinert med solide standarder på handverk, gjør oss til en solid leverandør av gode ringnøter.