SelstadProdukter & TjenesterFiskeredskapSnurrevad og snurrevadtau

Snurrevad og snurrevadtau

Selstad leverer alt av utstyr til snurrevad; snurrevadtau og jernvarer, med mer. Våre avdelinger som driver mest med snurrevad er LNT i Svolvær, Senjahopen samt en del i Ålesund.

 

Selstads avdeling LNT i Svolvær er spesialisert på produksjon av snurrevad, og er leverandør til mange av fartøyene i den større snurrevadflåten.