SelstadProdukter & TjenesterIndustri & OffshoreKontroll av løfteutstyr

Kontroll av løfteutstyr

Prøvelasttesting

Tilkomstteknikk Offshore VS

Tilkomstteknikk Offshore VS

Kontroll Løft Offshore VS

Andre tjenester og service

Vi har tilgang til tilkomstteknikere med riggerutdanning og fagkompetanse innen:

  • Mekanisk arbeid
  • Elektrofag
  • Sveis og sveiseinspeksjon
  • Visuell inspeksjon
  • Rørarbeid
  • Alle metoder NDT (VT, MT, PT, RT, UT, ET, sveis, IWT/IWE, tykkelsesmåling, NDT Nivå 3 tjeneste)
Selstads kvalifiserte kontrollører gjennomfører årlige kontroller av løfteutstyr R1, R2, R3 og R4. Vi utfører også kontroll av fallsikringsutstyr, personlig verneutstyr og klatreutstyr.
Selstad gjennomfører også prøvelasttester gjennom kran- og utstyrskontroller med våre lasteceller og vannvektsekker.