SelstadProdukter & TjenesterIndustri & OffshoreService og tjenester

Service og tjenester

Selstad har kvalifisert og erfarent personell som er behjelpelig med oppgaver som omfatter behandling av ståltau, kjetting, tau og annet løfteutstyr, og vi kan etter avtale gjennomføre spleising enten på verkstedet hos Selstad eller ute hos kunden.

Wirespleis

Selstad foretar re-sertifisering og årlig kontroll på alle typer løfteredskaper. Produkter som løfteskrev kan utgjøre et faremoment dersom de ikke er ordentlige, men etter at produktene er sertifisert hos oss, kan kunden føle seg trygg på at produktet holder satte standarder og krav.


Wirepresse

Verksted

Ved Selstads verksted i Måløy kan vi gjennomføre alt innen spleising av tau og wire, og behandling av løfteutstyr og sveising. Her kan vi lage alle typer wire-, kjetting- og rundslingskrev, enten etter kundens ønskede spesifikasjoner, etter standard eller DNV.

 

Spoling

Selstad kan spole både ståltau og tau ved våre avdelinger i Måløy, Ålesund og Tromsø.

 

Socketer

Vi kan støpe socketer i alle størrelser, og gjennomfører reterminering av socketer med rens/sandblåsing og tilhørende NDT kontroller og overflatebehandling.

 

150 tonns testbenk

Selstad gjennomfører rutinemessige prøver på alle produkter. Med vår 150tonns testbenk kan vi gjennomføre tester på tau, ståltau, kjettinger og annet løfteutstyr.

 

Utkjøring av varer

Selstad kan også kjøre ut varer dersom kunden ikke har mulighet for å komme til oss. Dette kan gjennomføres med vår lastebil som frakter opp til 13 tonn. Foruten lastebil har Selstad gode fraktavtaler med de største transportørene, noe som kommer våre kunder til gode når varer skal fraktes over større avstander.