SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyr

Oppdrettsutstyr

Selstad har vært leverandør til oppdrettsnæringen siden 1985, og har fulgt næringens utvikling nøye siden den gang. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som er basert på mange års erfaring, og tar sikte på å være en foretrukket leverandør med gode løsninger, ideerog priser. Som leverandør til oppdrettsnæringen kan Selstad tilby analyser av nye anlegg, vasking, bøting, impregnering og leveranser av oppdrettsposer og fortøyningsutstyr.
Konvensjonell rammefortøyning for oppdrettsanlegg

Kontaktinformasjon Oppdrettsutstyr

ODD FURENES
Avdelingsleder
T: +47 911 27 714
E: odd@selstad.no
TROND LILLEBØ
Innkjøp og produksjon
T: +47 917 80 051
E: trond@selstad.no
TOR ANDRE KANDAL
Salg
T: 922 50 947
E: tor.andre@selstad.no
KJETIL HOLVIK
Fortøyningsanalytiker
T: 915 55 917
E: kjetil@selstad.no
SARAH LOECHEL
Fortøyningsanalytiker
T: 416 49 349
E: sarah@selstad.no
LARS JAN THORSEN
Salg
T: +47 965 08 090
E: lars.jan@selstad.no
AREK ZIELINSKI
Formann service
T: +47 994 31 472
E: notservice@selstad.no
TERJE HALNES
Formann vaskestasjon
T: 482 21 396
E: vaskestasjon@selstad.no

Avd. LNT i Svolvær

STEINAR HANSEN
Salg
T: +47 915 99 908
E: steinar@selstad.no
TORSTEIN SOLBERG
Formann oppdrett
T: +47 926 59 319
E: torstein@selstad.no
EGIL PILE
Driftsleder
T: +47 404 44 752
E: egil.pile@selstad.no