SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyr

Oppdrettsutstyr

Selstad har vært leverandør til oppdrettsnæringen siden 1985, og har fulgt næringens utvikling nøye siden den gang. Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som er basert på mange års erfaring, og tar sikte på å være en foretrukket leverandør med gode løsninger, ideerog priser. Som leverandør til oppdrettsnæringen kan Selstad tilby analyser av nye anlegg, vasking, bøting, impregnering og leveranser av oppdrettsposer og fortøyningsutstyr.
Konvensjonell rammefortøyning for oppdrettsanlegg