SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyrFortøyninger

Fortøyninger

Selstad leverer komponenter til komplette fortøyningskonfigurasjoner i tillegg til modellering og analysering av fortøyningssammensetningen. Vi er behjelpelige med skisser og tegninger i planleggingsstadiet og leverer også komplett utlagte anlegg.

 

Alle fortøyningskomponenter som leveres til oppdrettsnæringen er produktsertifiserte i henhold til NS9415.

Konvensjonell rammefortoyning for oppdrettsanlegg


Analyserverktøyet AquaBase

Visuell fremstilling av analyser i AquaView