SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyrOppdrettsposer

Oppdrettsposer

Vi produserer mange typer oppdrettsposer, og vi setter nytenking høyt for å finne riktige løsninger som er baserte på kundens behov. Dette inkluderer alt fra posedesign til valg av materiale. Alle våre poser er sertifiserte i henhold til NS9415, og det blir foretatt Klasse 0 analyser hvor dette kreves.

Sirkulær pose med bunnring testes i Flumetanken i Hirtshals

Spisspose testes i Flumentanken i Hirtshals

Taupose testes i Flumentanken i Hirtshals

Spisspose testes i Flumentanken i Hirtshals