SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyrSelstads sertifiseringer

Selstads sertifiseringer

Akkrediteringsbevis

PR010

PR009

PR036

  • Akkreditert til å utføre fortøyningsanalyser for akvakulturelle installasjoner (Norsk Akkreditering)
  • Produktsertifisert ihht NS9415 som leverandør til oppdrettsnæringen (Aquastructures)
  • Produktsertifisert leverandør av oppdrettsposer ihht NS9415(Aquastructures)
  • Produktsertifiserte servicestasjoner ihht NS9415 (Aquastructures)