SelstadProdukter & TjenesterOppdrettsutstyrService og servicestasjoner

Service og servicestasjoner

Vi har i dag tre sertifiserte stasjoner; en i Solund, en i Måløy og en i Svolvær. Ved servicestasjonene tilbyr vi service på oppdrettsposer i form av vasking, bøting, impregnering og tørking av posene.

 

 
Bøting av not

Bøting av not

Impregnering er en viktig faktor mot begroing