SelstadProdukter & TjenesterSelstadtau

Selstadtau

Ved hovedanlegget i Måløy blir det kjente Selstadtauet produsert. Her kontrolleres alle trinnene i produksjonsprosessen; alt fra valg av råstoff og fiber til tauet står ferdig produsert. Dette har gitt Selstadtauet en overlegen kvalitet, samtidig som Selstad har et sterkt konkurransefortrinn med mer fleksibel produksjon og kortere leveringstid.

Typer tau som kan bli produsert av Selstad:

 • 3-slått danline
 • 3-slått etterstrukket danline
 • 4-slått danline (mooring)
 • 3-slått Silvertau
 • 4-slått Silvertau
 • Krabbetau
 • Kvadratflettet danline (8-flettet)
 • Ståldanline
 • Snurrevadtau m/ bly
 • O-fl nylon
 • X-fl nylon
 • X-fl danline

Selstad har produsert tau siden 1981, og fremstillingen av tau har vært i kontinuerlig utvikling. Selstads anerkjente Ståldanline blir benyttet av snurrevadflåten både i Norge og i andre fiskerinasjoner, og det registreres en stadig økende etterspørsel for tauet.

 

Selstad produserer også andre typer tau. Her er 3-slått, 4-slått og kvadratflettet danline det mest vanlige, og disse tautypene blir hovedsakelig benyttet til fortøyning av oppdrettsanlegg, flytebrygger, skip og lignende. Selstad har en egen testbenk og dermed mulighet til å levere alle typer tau med tilhørende sertifikat.

 

Etter forespørsel fra fiskere, oppdrettere og andre brukere vil Selstad alltid stå til tjeneste for å finne de rette produktene for kundene.


Kontaktinformasjon Selstadtau