SelstadProdukter & TjenesterSelstadtauBilder Selstadtau

Bilder Selstadtau

Fiberproduksjon

Test av fiber

Forberedelse til produksjon av kvadratflettet tau

Tau klart for levering til fiskebåt

Ferdig tau

Ferdig tau på lageret

Spleising av kvadratflettet tau