SelstadSelstad luseskjørt

Selstad luseskjørt

Selstad luseskjørt er utviklet for å redusere påslag av lakselus i oppdrettsanlegg. Luseskjørtet vil være en barriere for lakselusen og stenge den ute fra laksen i merden.