SelstadSelstad luseskjørt

Selstad luseskjørt

Selstad luseskjørt er utviklet for å redusere påslag av lakselus i oppdrettsanlegg.

 

Fordeler

  • Kundetilpasning etter behov
  • Forsterkninger som gir lang levetid på utsatte lokaliteter
  • Materialer holder EU sin REACH miljøstandard
  • Utviklet og testet i nært samarbeid med norske fiskeoppdrettere
  • God kvalitet og design

 

Selstad luseskjørt blir montert i de øvre vannlag (5-10m dybde) og fører strømmen av vann rundt merden. I dette sjiktet holder larver av lakselus seg flytende ved hjelp av en fettmicelle. Luseskjørtet vil være en barriere for lakselusen og stenge den ute fra laksen i merden. Skjørtet kan monteres både på utsiden og innsiden av ringene i merden. I tillegg til et vern mot lakselus skjermer skjørtet også mot andre uønskede partikler og organismer.

Tidligere i år inngikk Selstad en kontrakt på leveranse av luseskjørt av type X12 til Eidsfjord Sjøfarm.
Her kan du lese mer om merverdien som disse luseskjørtene tilfører.

For mer informasjon om våre luseskjørt, kontakt oss i dag via havbruk@selstad.no eller per telefon +47 57 85 25 00.