SelstadStorkontrakt på X12-luseskjørt til Eidsfjord Sjøfarm

Storkontrakt på X12-luseskjørt til Eidsfjord Sjøfarm

Selstad har inngått storkontrakt på leveranse av luseskjørt av type X12 til Eidsfjord Sjøfarm. Steinar Hansen, leder for oppdrettsutstyr ved Selstads avdeling i Svolvær, sier at denne avtalen er gjennombruddet for selskapet som leverandør av luseskjørt.

God erfaring og dokumentert kvalitet avgjørende

 

Selstad inngikk mandag denne uken avtale med Eidsfjord Sjøfarm om leveranse av et betydelig antall X12-luseskjørt. Steinar Hansen, leder for oppdrettsutstyr ved Selstads avdeling i Svolvær, sier at denne ordren er gjennomslaget for Selstad i dette markedet. Våre X12-luseskjørt utmerker seg både når det gjelder pris og kvalitet, og gir kundene fordel med både vanngjennomstrømningen og styrken til det som hittil er betegnet som tette skjørt.

 

Hansen trekker også frem det minimale servicebehovet som en viktig styrke ved Selstads X12-luseskjørt. Erfaringer viser så langt at disse luseskjørtene tilfører oppdretteren en merverdi. Hansen forklarer dette med at det er vesentlig mindre behov for service på luseskjørt fra Selstad sammenlignet med luseskjørt fra andre leverandører. Dette skyldes enkelt og greit den gode kvaliteten vi tilbyr, sier Hansen.

 

Produksjonssjef i Eidsfjord Sjøfarm, Rolf-Arne Reinholdtsen, bekrefter i en kommentar at de føler seg trygg på valget av leverandør. Eidsfjord Sjøfarm har testet ut en serie X12-luseskjørt fra Selstad i 2018 med svært gode resultater. Selstad har dokumentert en kvalitet på produktet som vi er tilfreds med. Dette kombinert med korrekt pris gjorde utslag for vårt valg av Selstad som leverandør enda en gang, sier Reinholdtsen.

Selstad seiler opp med luseskjørt

 

De siste to årene har Selstad tatt et stadig større grep om markedet for luseskjørt. Børre Waagan, virksomhetsleder for oppdrettsutstyr i Selstad, sier at avtalen som nå er inngått er resultatet av en langsiktig satsing for selskapet. Vi har et godt utbygd nettverk for distribusjon og service lang hele kysten, noe som er avgjørende for å kunne yte god service til kundene våre.

 

Waagan sier videre at et grundig forarbeid nå gjør at Selstad seiler opp med luseskjørt som et supplement i produktporteføljen. Waagan frykter ikke konkurransen i dette markedet, og understreker at Selstad skal være best på kvalitet og god service, noe som også posisjonerer produktene våre på en viktig plass i markedet.

For mer informasjon om våre luseskjørt, kontakt oss i dag via havbruk@selstad.no eller per telefon +47 57 85 25 00.