SelstadVerdens største lakseoppdretter velger Selstad som hovedleverandør av oppdrettsposer

Verdens største lakseoppdretter velger Selstad som hovedleverandør av oppdrettsposer

Mowi og Selstad har signert en treårig kontrakt som gjør at Selstad blir Mowis hovedleverandør av oppdrettsposer. 

- Mowi har vært vår viktigste kunde og samarbeidspartner igjennom mange år, spesielt innen poser, service og fortøyninger, så dette er vi selvfølgelig svært glade for, uttaler administrerende direktør i Selstad, Hans Petter Selstad.

 

Selskapene har jobbet tett sammen i mange år, og har dermed en felles erfaring som legger til rette for et positivt videre samarbeid.

 

Innkjøpssjef i Mowi, Erik Kjær Mjøs, sier at Mowi er godt fornøyd med å ha valgt en så pålitelig og kompetent partner som Selstad for de neste tre årene. Kvalitet, leveringsdyktighet, økonomi og miljø var blant de viktige faktorene som ble vektlagt ved valget av leverandør.

 

- Høy grad av effektivitet på våre servicestasjoner gir god kapasitet for leveranser av nye poser med impregnering. Vi er dermed godt rustet til å etterleve slike kontrakter med god leveringssikkerhet, forklarer Børre Waagan, leder i Selstad for løsninger til oppdrettsnæringen.

 

Han forklarer videre at Selstads servicestasjoner er designet etter selskapets nullutslippsprinsipp, og at etikk, bærekraft og miljø står sentralt i gjeldende retningslinjer og regelverk i Selstad.

 

Selstad har servicestasjoner ved flere lokasjoner langs kysten, og ser denne kontrakten som et sentralt punkt i videre vekststrategi for selskapet.

Bildet: Hans Petter Selstad, CEO i Selstad.

- Mye viktig verdiskapning foregår langs kysten, og da er det viktig å være til stede der det skjer og bidra til spennende arbeidsplasser i distriktene. Vi takker for muligheten til å være hovedleverandør for en så betydningsfull aktør i næringen, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Mowi, avslutter Hans Petter Selstad.