SelstadWirespoling med tension

Wirespoling med tension

Ny trålwire fortjener god spoling fra første dag. Det reduserer fare for skade og slitasje på wiren og øker levetiden. God og stabil spoling får man kun ved å bruke tension.

Med vår tensionvinsj på kaia i Måløy kan vi gi tension under kontrollerte og trygge forhold, samtidig som der kan utføres annen service på fartøy og redskap.

  • 4-18 tonn tension
  • Kontrollerte og trygge forhold

 

  • Reparasjon og service på redskap
  • Spleising av wire
  • Støyping av socket
  • Pressing av Talurit

Vi tar i mot den gamle wiren for resirkulering.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon i dag via tlf: +47 57 85 25 00  eller e-post: selstad@selstad.no

Research created by dji camera

20190211_095016 Research1