SelstadProdukter & TjenesterFiskeredskap

Fiskeredskap

Selstad har over 60 år med erfaring som produsent og leverandør av fiskeredskaper til et internasjonalt marked. Vi produserer, leverer og reparerer både bunntrål, pelagisk trål, ringnot, snurrevad, snurrevadtau og mindre fiskeredskaper som garn, teiner og line for kystflåten.

Streamline bunntrål

Forhandler av:

  • Oliveira fiskeriwire
  • Tyborøn tråldører
  • BlueLine / Brd Markussen blokker
  • Tyco Electronics sondekable
  • Castro trålkuler
  • Garware trål- og snurpenotnett

Vi driver også kontinuerlig utvikling, testing og arbeid med design av våre produkter slik at de alltid skal samsvare med kundenes forventninger. Mye av denne utviklingen skjer i nært samarbeid med erfarne kunder, med den hensikt å øke både kvalitet og produktivitet.

 

Selstad har en egen taufabrikk i Måløy hvor vi blant annet produserer snurrevadtau og tau til bygging av pelagisk trål.

 

I tillegg til egenproduserte varer er vi forhandler av kvalitetsmerkevarer som Oliveira fiskeriwire, Tyborøn tråldører, BlueLine / Brd Markussen blokker, Tyco Electronics sondekabel og Castro trålkuler.


Kontaktinformasjon Fiskeredskap